Bordfolio: het digitale portfolio en planbord voor het basisonderwijs


Het digitale Portfolio

"De kinderen zijn heel enthousiast over het Bordfolio. Ze zijn echt eigenaar van hun eigen portfolio. Ze kunnen op elk moment bij hun portfolio. De eigen inloggegevens van de leerlingen bespaart de leerkracht veel tijd."

Bordfolio is het digitale portfolio voor basischolen. Leerkrachten en leerlingen kunnen eenvoudig plaatjes, filmpjes en meer uploaden naar het portfolio van een leerling.

Werk is eenvoudig te koppelen aan leerlijnen. Zo wordt de ontwikkeling van de leerling inzichtelijker.

Terwijl papieren portfolio's na een schooljaar verloren kunnen gaan blijven digitale portfolio's toegankelijk voor ouders, leerkrachten en leerlingen. Leerlingen kunnen hun papieren werk eerder mee naar huis nemen,er is immers een digitale kopie. Leerkrachten hoeven niet bang te zijn dat er werk verloren gaat.

Ouders kunnen na een portfoliogesprek tijdelijk toegang krijgen via een unieke link.

Eigenaar van je eigen leerproces

Doordat leerlingen zelf bepalen wat ze in hun portfolio zetten worden ze eigenaar van hun eigen leerproces. Als leerlingen trots zijn op een bepaalde tekening kunnen ze deze delen met hun groep en klas.

Het portfolio kan de leerling helpen met zelfreflectie: "Wat kan ik al en wat moet ik nog leren?".

Meer over het digitale portfolio


Het digitale planbord

"Het kiezen met het planbord scheelt een boel tijd. Ook is het fijn dat ik later nog kan kijken welke keuze de kinderen hebben gemaakt."

Met een digitaal planbord plan je activiteiten voor de dag of week. Het is het digitale alternatief voor het bekende magnetische planbord. Leerlingen kunnen zelf kiezen of je kan als leerkracht leerlingen indelen.

Meer over het digitale planbord